Remedio logo Remedio

Müügi- ja privaatsustingimused

Platvormi www.remedio.ee (edaspidi Remedio) omanik on Remedio Teraapia OÜ (16709054), asukohaga Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Hanijala tn 3-9, 1351.

Müügi- ja privaatsustingimused kehtivad Remedio platvormi kasutamisel ja siinsete toodete ostmisel.

Remediol on õigus ühepoolselt tingimusi muuta ja täiendada, tunnistada neid osaliselt või täielikult kehtetuks või neid tühistada, avaldades uued tingimused internetiaadressil www.remedio.ee. Tingimuste muudatused ja täiendused jõustuvad nende eeltoodud internetiaadressil avaldamisest.

Kui teil on küsimusi Remedio müügi- või privaatsuspoliitika kohta, palume kirjutada e-posti aadressil info@remedio.ee.

Müügitingimused

 1. Registreerimine ja platvormile sisenemine
  1. Platvormi kasutamiseks peate registreerima konto, sisestades oma e-posti aadressi. Sellega kinnitate, et teie esitatud andmed on täpsed, täielikud ja ajakohased.
  2. Konto loomisega olete vastutav oma konto turvalisuse eest ja kohustute hoidma oma kontoteavet konfidentsiaalsena. Teie e-posti aadressile saadetud link on konfidentsiaalne ja mõeldud kasutamiseks ainult teile.
  3. Kui kahtlustate oma konto volitamata kasutamist, palun andke sellest viivitamatult märku e-posti aadressil info@remedio.ee.
 2. Kursuste ostmine
  1. Platvormil olevad kursuste hinnad on näidatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
  2. Kursuste ostmiseks peate esmalt registreerima konto platvormile (vt 1. punkt). Seejärel tuleb valida soovitud kursuse(d) ja jälgida nõutud makseprotseduuri.
  3. Maksta saab Eesti pangalinke kasutades, mida pakub Montonio Finance UAB.
  4. Pärast makse edukat kinnitamist saate juurdepääsu ostetud kursusele ja selle sisule vastavalt platvormi tingimustele.
  5. Juurdepääs platvormile ja kursusele kehtib tähtajatult. 2 kuu möödudes alates kursuse ostmisest kaob võimalus kasutada platvormi „Vestlus“ rakendust.
 3. Platvormi ja kursuste kasutamine
  1. Peale ligipääsu saamist on teil õigus platvormile sisse logida ning kasutada kõiki funktsionaalsusi vastavalt platvormi tingimustele.
  2. Ligipääs on mõeldud ühele inimesele, personaalse sisselogimislingi omavoliline jagamine ei ole lubatud. Kõik platvormil ja kursusel leitavad materjalid on Remedio intellektuaalomand, nende materjalide kopeerimine, levitamine ja ilma loata kasutamine on keelatud.
  3. Eneseteraapia kursuste kasutamisel vastutate ise oma tervise eest ning peate jälgima ja hindama iseenda füüsilist ja vaimset heaolu.
  4. Platvormi kasutades mõistate, et platvorm ega kursused ei asenda professionaalset meditsiinilist abi. Kui teil on terviseprobleeme või vajate spetsiifilist ravi, soovitame otsida kvalifitseeritud spetsialisti abi.
  5. Remedio ei võta endale vastutust klientide tervise seisundi eest ega taga kursuste kasutamisest tulenevat tervislikku kasu.
 4. Tühistamine ja tagasimaksed
  1. Teil on õigus kursuse ost tühistada 14 päeva jooksul alates kursuse ostmisest juhul, kui kursust ei ole veel alustatud. Kui olete avanud esimese sessiooni, siis vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole võimalik toodet tagastada ning taganemisõigus ei kehti.
  2. Ostu tühistamiseks tuleb saata kirjalik kauba ostmisest taganemise avaldus e-posti aadressile info@remedio.ee
  3. Remedio tagastab hiljemalt 14 päeva möödumisel peale taganemisavalduse saamist kõik teilt müügiprotsessi käigus saadud tasud.

Privaatsustingimused

 1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine
  1. Platvormi kasutamiseks võidakse teil paluda esitada isikuandmeid, sealhulgas teie nimi ja e-posti aadress. Isikuandmeid töödeldakse Remedio kui vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral. Õigustatud huvi on Remedio soov pakkuda kvaliteetset teenust, täita teenuse pakkumiseks vajalikke nõudeid ning suurendada ettevõtte müüki.
  2. Isikuandmeid ei töödelda juhul, kui teie huvid või seadusest tulenevad õigused kaaluvad üles Remedio õigustatud huvi.
  3. Kogutud isikuandmeid võidakse kasutada platvormi teenuste pakkumiseks (nt teiega suhtlemiseks ja platvormi parendamiseks), kursuste ostmise protsessi hõlbustamiseks (nt tellimuste täitmiseks, arvelduste tegemiseks, tagasimaksete teostamiseks), seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiseks, tarbijavaidluste ja tekkinud küsimuste lahendamiseks) ja teenuste parendamiseks (nt ostuajaloo kaardistamiseks ja analüüsiks).
  4. Platvormile konto loomiseks on vajalik esitada enda e-posti aadress, mille alusel saadetakse teile platvormile sissepääsemiseks link. Muude isikuandmete esitamine on soovituslik kasutajakogemuse parandamiseks, kuid ei ole kohustuslik.
  5. Remedio platvormil konto luues kinnitate, et esitate ainult õigeid ja ajakohaseid isikuandmeid ning vastutate nende täpsuse ja täielikkuse eest.
 2. Kolmandad osapooled
  1. Remedio võib avaldada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kellega Remedio on sõlminud lepingu teenuste osutamise tagamiseks või parendamiseks. Kolmandad osapooled on kohustatud tagama nõuetekohased kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel.
   1. Remedio võib teie isikuandmeid avaldada kolmandale isikule andmemajutuseks ja ostuprotsessi võimaldamiseks, enda õiguste kaitseks juriidiliste küsimuste lahendamisel või seaduses sätestatud juhtudel.
 3. Andmete säilitamine ja turvalisus
  1. Teie isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik platvormi teenuste osutamiseks ja kehtivate seaduste järgimiseks. Et tagada platvormile tähtajatut juurdepääsu, säilitatakse teie isikuandmed senikaua, kuni annate märku soovist enda andmete kustutamiseks kirjalikult e-posti aadressil info@remedio.ee, või kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.
  2. Rakendame mõistlikke füüsilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, kasutamise, avalikustamise või hävitamise eest.
 4. Küpsised (Cookies)
  1. Kasutame platvormil küpsiseid (cookies), et parandada platvormi funktsionaalsust, kohandada teie eelistusi ning koguda teavet platvormi kasutamise statistika kohta.
  2. Küpsised ei sisalda teie isikuandmeid ega ole kahjulikud teie seadmele. Saate küpsised oma veebibrauseris keelata või neid hallata vastavalt oma eelistustele.
 5. Teie õigused
  1. Teil on õigus nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele, nende parandamist või kustutamist, piirata nende töötlemist, esitada vastuväiteid nende töötlemise suhtes ning kaevata vajadusel andmekaitseasutustele välja arvatud juhtudel kui seadus sätestab teisiti. Andmekaitse järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon, kellega saate ühendust võtta e-posti aadressil info@aki.ee.
  2. Kui soovite oma õigusi kasutada või esitada kaebuse isikuandmete töötlemise kohta, võtke meiega ühendust info@remedio.ee.
 6. Muudatused privaatsustingimustes
  1. Võime aeg-ajalt uuendada neid privaatsustingimusi vastavalt seadustele või platvormi muudatustele. Uuendatud versioonid jõustuvad pärast nende avaldamist platvormil.
  2. Soovitame regulaarselt tutvuda privaatsustingimustega, et olla teadlik muudatustest ja ajakohastest teavitustest.

Remedio müügi- ja privaatsuspoliitika kehtib alates 03.06.2023.

Parema kasutuskogemuse tagamiseks kasutame sellel lehel küpsiseid. Lehekülge külastades nõustud küpsistega. Loe küpsistest lähemalt.